Race Timing

Ochrana osobních údajů

Udělujete tímto souhlas fyzické os. Milan Hájek, se sídlem Drkolnovská 242, 26101, Příbram V-Zdaboř, IČ: 05220271, zapsané v Živnostenského rejstříku příslušný pro MěÚ Příbram dle §71 odst.2 živnostenského zákona (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • Národnost


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Jméno, příjmení a národnost je nutné zpracovat za účelem zobrazování výstupních údajů ze závodu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru Milan Hájek, IČO: 05220271

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Race Timing